Output fra Google Home

Hei! Hadde vært nyttig om man kunne ha spurt Google om “temperature” og så får man svar fra Google på hva temperaturen er i eks stuen. Går dette? Evt andre måter å få slik info hvor outputen er vha Google?

Hei, godt forslag! Dette vert ein annan kategori (Thingsplex/advanced flows) men eg har tenkt tanken at det burde la seg gjera å initiera audio-tilbakemeldingar vha Google Home Broadcast funksjonen (kringkast på norsk) frå ein Action node i thingsplex. Har ikkje undersøkt nærare men med det på plass skulle det gå an å få til det du beskriv,om enn på ein noko meir omstendelig måte enn det @epolan opprinnelig foreslo.

Dette fungerer greit på rom med sensibo sky koblet til FH, der leser google opp satt temp og aktuell temp.
På rom med termostat og flere temp.sensorer, så virker det å være tilfeldig hvilken av dem google leser opp temperatur på, og noen ganger får jeg bare beskjed om feks: “oppvarmingen er satt til 22 grader”.
Altså leser google opp satt temperatur, og ikke aktuell

Jøss, jammen funkar det. “Oppvarmingen er satt til 23 med nåværende temperatur på 25”.

Angående det @jon sier om Broadcast så bruker jeg denne funksjonen sammen med NodeRED.


I funksjonsnoden:

var newMsg = {
    "volume" : "50",
    "message" : "Household is now set to " + msg.payload.val + " mode"
};
return newMsg;

For å få Google Home noden må denne palletten installeres; node-red-contrib-cast

Stilig, her er me definitivt inne samme bølgelengde. Ang. NodeRED så forstår eg at forutset ein separat server, typ Raspberry Pi eller tilsvarande, er det riktig eller kan ein også få det til å kjøra på FH hubben?

Det er riktig at det må installeres utenom - f.eks på en raspberry pi.

Kan lese mer om det her;

Kva er den topicen du har referert til i MQTT In noden, @espen?

Forstår eg riktig at den egentlig er ganske vilkårlig, og vil funka så lenge samme topic er satt i ein actionnode i tpflow? Og at iallfall sv: kan definerast fritt?

Jeg laget en save_mode flow for lenge siden (før fh.home.defaults / Home mode tracker ble en ‘default’)
Så slengte bare på en action node der som er konfigurert som virtual service. Selve addressen er ID til flowen som er brukt. ID kan du finne i source code, eller ved å dra ut en trigger node, og åpne “configure flow as virtual device”, kopiere addressen (etter å endre service til f.eks gh_tts. Trigger noden kan da slettes igjen.
Men du kan i teorien bruke hvilken som helst, men bare for å ha det ryddig brukte jeg ID for flowen som addresse (er også den som blir brukt ved virtuelle enheter)

1 Like

@espen, eg fekk dette til å funka i Node RED (satt opp på ein Windows PC eg ellers bruker som mediaserver), men det måtte til ei lita endring i funksjonsnoden:

var obj = JSON.parse(msg.payload);
var newMsg = {
    "volume" : "50",
    "message" : "Household is now set to " + obj.val + " mode"
};
return newMsg;

Flott :slight_smile:
Glemte å nevne at jeg parset det i mqtt noden :stuck_out_tongue:

1 Like