Philips Hue endringer - oppdeter i FH?

Jeg har gjort noen mindre endringer i mitt Philips Hue system og har behov for å oppdatere dette mot FH, men slik det ser ut så har det bare medført at en rekke enheter (uavhengig av endringer jeg har gjort i Philips Hue) har sluttet å virke i FH, og veldig mange enheter er blitt lagt til på nytt (altså dobbelt opp, og krever en god jobb med navngiving og sortering på rom etc.)

Jeg går ut ifra at det finnes en enkel måte å synkronisere endringer fra Philips Hue til FH, eller…?

Det legges også til en lang rekke enheter i FH som egentlig ikke er enheter i Philips Hue…

Noen av disse er nyttige, som temperatursensorene i becegelsessensorene, men det er et prosjekt å finne ut hvilke sensorer som tilhører hvilke enheter (bevegelsessensor). Finnes det en enkel måte å identifisere det på?

Andre enheter som legges til i FH er helt uten mål og mening og skulle vært slettet, men det ser fortsatt ikke ut til å være mulig i FH-appen. Må jeg inn i Thingsplex og jukse med hver enkelt enhet (nå over 100 etter at det ble dobbelt opp) for å slette?

Er det virkelig slik at når en gjør en aldri så liten korrigering i Philips Hue så rakner hele greia i FH?

Jeg har nå også forsøkt i det vide og brede, uten hell, å slette Philips Hue-enheter fra FH via Thingsplex jamfør beskrivelsen her:

Det refereres til “adapter” i beskrivelsen, men informasjonen på enhetene i appen ser annerledes ut (beskrivelse for gammel versjon?) og inneholder ikke “adapter”. Så jeg skyter litt i blinde, men det har ikke fungert med å sette inn enhetens navn f.eks…

Jeg ønsker nå å slette alle Philips Hue enheter fra FH. Hvordan lan jeg gjøre det når ikke engang beskrivelsen over fungerer?

Edit:
Den ene pæra jeg har forsøkt å slette i FH via Thingsplex har blitt slettet fra Philips Hue, men ikke fra FH!? (WTF!?)

Hei!
Det jobbes med optimalisering her.
Kunne du tatt kontakt med support på 23 50 68 47 eller epost support@futurehome.no så skal vi få ordnet opp - beklager.

Ja, flott! Jeg har allerede vært i kontakt med support og avtalt at dere (FutureHome) går inn og sletter alle mine Hue-enheter, så synkroniserer jeg på nytt når jeg er klar for det. Om en enklere løsning for å slette Hue-enheter ikke er på plass innen den tid (jeg kommer til å avvente litt), så kan jeg si fra og be dere slette overflødige Hue-enheter etter ny synkronisering.

Dette var på onsdag 18./torsdag 19. august. Det ser ikke ut til at Hue-enheter er slettet fra min bruker enda, men regner med det skjer noe om ikke altfor lenge :+1: