Rapportert energibruk

Sliter med å forstå rapportert energi, i kategorien “andre” har jeg kun varmekabler for rør (pga frostsikring) som står på hele tiden og trekker konstant ca 380W, noe som vel skulle bety 380W * 24h = 9.12kWh i døgnet? Men hvorfor står det da kun 3.6kWh i døgnet i Energi rapporten?? Kan noen se hva jeg regner feil på?


Hei!

Mulig du faktisk har så lange rør, men oftest er det 10w/m på frostsikring av rør, og det vil jo ut fra målingen din tilsi at du har 38m rør med 100% pådrag på varmekablene. Ofte er de også selvregulerende, at de justerer seg noe opp og ned etter varmebehov.
Kan det være at du i tillegg har en termostat som føler på røret og som slår av og på etter behov? Jeg synes mønsteret på forbruket ligner veldig en termostat, det vil i så fall kunne forklare avviket; at kabelen står på ca. 1/3 av tiden eller ca 30% av maks.

Takk for godt innspill, usikker på rørlengden da dette ble montert lenge før min tid men det bør være langt under 38 meter så det er litt rart ja at målingen viser så mye som 380W. Målingen kommer fra den innebygde strømmålingen i 16A Puck Reléet til Futurehome - kan målingen være feil?

Det som jo er rart er at enheten viser konstant tilnærmet samme effekt hele tiden uansett når jeg sjekker verdien, og gir der ingen indikasjon på at det er noen termostat eller selvregulerende kabel som reduserer effekten, total energibruk på enheten øker også med ca. 9 kWh i døgnet.

Så jeg sliter fortsatt med å forstå hvorfor reléet rapporterer tilnærmet konstant effekt og totalt ca 9 kWh i døgnet, mens det i Energi rapporten i Futurehome står kun 3.6 kWh i døgnet - det burde jo være eksakt samme verdi når Reléet er den eneste enheten i kategorien?

Da er jeg helt enig med deg, det på enheten og i energirapporten bør være identisk.
Hvorfor eller hva det skyldes kanskje @Anders kan ha en tanke om eller melde videre?

Hei!
Dette så ikke helt riktig ut. Den burde vist jevnt over 380 på alle søylene.
Jeg skal forhøre meg internt om hva dette kan skyldes, om det er en bug eller hva det kan være :+1: