Slå av/på to enheter i TP basert på høy strømpris innenfor spesifikke klokkeslett

Har to enheter i kjellerstue jeg ønsker å slå av når pris er x prosent over snittprisen og på ellers. MEN, dette skal bare være mellom kl 11.00 og 23.00, ellers er det nattsenking på enhetene.

Får ikke dette til. Tips?

Bruk time filter :+1:

2 Likes

Takk. Hvordan vil dette kunne se ut?

Forslag er at du bare setter opp det du ønsker med tanke på pris (ikke tenk tidspunkter nå) i appen, så åpner du automasjonen i thingsplex etterpå. Dra ut nodene så de legger seg oversiktlig ut på skjermen. Etter noden som sjekker om home mode er ditten eller datten, så legger du inn en «time filter»-node som bare lar flowen kjøre videre dersom tidspunkt er innenfor din ramme.

https://thingsplex.github.io/docs/thingsplex-ui/flow/nodes/flow-control.html

3 Likes

Hvordan ville du lagt inn en termostat i samme flow slik at den slår av/på varme ved over/under en temp?

Mener du skrur av/på ved over eller under en gitt pris? Litt usikker på om jeg forstod hva du mente her


Dette filteret på tid vil vel kun kjøre styring på pris innenfor angitt tid ellers vil den kjøre “nattmodus” på “Kjeller 18 grader”?

Ja, hvis time filter nå angir dagtid, så bør det stemme. Men den action-noden som setter 20 grader må gå fra den noden som sjekker om prisen er over 1%.

Hvis du drar i den svarte prikken i bunnen av skjermbildet får du større “tavle” og kan legge ut nodene mer oversiktlig nedover. Blir lettere å se flyten da :slight_smile:

1 Like

Takk. Slik ser time filter ut. Men hvorfor flytte action? Jeg vil jo kun kjøre Kjellerstue 20 på dagen

Det du ønsker er å kjøre kjellerstue 20 kun på dagtid og når prisen ikke er høyere enn 1% over snitt?

Slik det står nå vil du sette kjellerstue 18 dersom prisen er høyere enn 1% over, men du vil aldri få satt kjellerstue 20, fordi flowen vil stoppe etter den difference gt 0-noden. Det er ingen forbindelse videre fra den gule false-utgangen.

Den if home,sleep,away-noden trenger egentlig ikke være der.

Den eneste måten du setter kjellerstue 20 på nå er hvis dagtid er true, pris er høyere enn 1% over snitt, og hvis home mode er ferie.

1 Like

Ah, super. Har endret til det du foreslo :+1:

Tusen takk for hjelpen!


Hva betyr egentlig det at den har failed 156 ganger?

Executed : 156, Failed : 0

2 Likes