Slette gamle automasjoner

Når blir det mulig å slette gamle automasjoner som er med over fra gammel app?

1 Like

Det er ikke noe ETA på det enda. Man kan deaktivere de for å sette opp egne

Hei! Hvor er det man deaktiverer eldre automasjoner i ny app?

Oppsett > automasjoner. De ligger i kategorien “rom” eller “rooms” avhengig av språket du bruker appen i :slight_smile: