Slette sensor i app

Jeg la inn en sensor i appen og fikk problemer med denne. Da måtte jeg fabrikkresette den og etter det får jeg ikke ekskludert den fra appen. Jeg har fått lagt den inn på ny så lå ligger det to av samme sensor der en virker og en er “gammel”.
Er det mulig å slette sensorer fra den nye appen uten å gå gjennom ekskluderingen eller på FH gutta gjøre dette for meg?

Hei,
Har du forsøkt tvunget sletting?

Hvordan gjør jeg det?

Jeg følte jeg hadde prøvd å scrolle der før uten at det gikk!
Jeg skjønte aldri hvorfor Slett var sånn ute av bildet, men tenkte det var for å unngå å trykke med en feil😅
Takk for hjelpen!

1 Like