Smarthub update - kind-owl 1.6.2

1 Like

Er det noe håp om å få luket bort denne 3 år gamle feilen snart? Må fortsatt restarte kind-owl for å få opp info om snarveier i timeline…

1 Like