Smarthub update - tpflow 1.5.6

tpflow 1.5.6

  • Fixed an issue where some customers were unable to activate and create new automations

Here are instructions on how to update:

2 Likes

Etter denne oppdateringen henger ThingsPlex konstant, og det virker som flere flower har problemer med å kjøre. Er det andre som har problemer?

Ja, noen av mine flows virker heller ikke. Har også problemer med å endre temperatur på termostater