Smarthub update - tpflow 1.5.2 & energy-guard 2.1.6

1 Like

Opplever utfall av zwave enheter og at disse ikke reagerer på modus endringer eller automasjoner etter de siste oppdateringene.
Noe kjent problem?