Smarthusguiden

Vi har den siste tiden jobbet med en oppdatering av Smarthusguiden for nybegynnere og ønsker å publisere den oppdaterte versjonen her først. Ta gjerne en titt på den nye guiden her: Smarthusguiden - Google Drive!

Vi kommer også til å gjøre en mindre oppdatering i løpet av høsten/vinteren så kom gjerne med innspill til informasjon vi burde inkludere eller endre på i den neste versjonen.

3 Likes

Fyrsteinntrykket av denne guiden var bra for min del. Fin layout, og grei informasjon for nye smarthusbrukarar. :slight_smile: :+1:

Som avansert brukar (eg likar i alle fall å tru at eg er det… :sweat_smile:) så tykkjer eg alltid det er vanskeleg å kome med gode tilbakemeldingar på trykksaker som er laga for ei heilt anna målgruppe. Det er fort at ein tenkjer for avansert.

Likevel så er der nokon ting eg med fordel meiner kunne ha vore med i denne guiden: Litt generell informasjon om optimal plassering av hub, forventa rekkjevidde på Z-Wave og Zigbee under normal bruk, nokon enkle setningar om korleis mesh fungerer, og kor mange einingar av kvar type ein maksimalt kan ha i systemet. Med andre ord, ei infoside om dei mogelegheiter og avgrensingar ein har i systemet, og korleis ein kan setje det opp mest optimalt.

Eg meiner det hadde lyfta guiden endå eit par hakk viss dette hadde vore med. :slight_smile:

2 Likes

Hei,
Takk for hyggelig og god tilbakemelding. Dette var veldig gode forslag som vi skal se om vi får inkludert når vi oppdaterer guiden! :smiley:

2 Likes