Støtter FH Sensibo Air med ekstern sensor?

Som overskrift sier. Støttes Air?

Ikke testet selv, men ifølge denne releasen skal den være støttet :slight_smile:

1 Like

1 Like

Så bra. :+1:t2: