Sensibo integrasjon i Playground feiler

Får feilmelding se bilde, har forsøkt å avinstallere Sensibo og slette FH-app uten at det ga resultat heller. Nå må dere prioritere dette! Er flere ander som har samme utfordring så problemet ligger hos dere. Sensibo pålogging er hallgren@jfrode.net med passord: xxxxx. Edit: passord fjernet,