Sensibo stopper

Jeg har installert Sensibo Sky, og fått denne integrert i FH. Det fungerer ikke helt 100 %. Sensibo stopper / kommunikasjonen faller bort og jeg må på inn og starte og stoppe Sensibo i Playgrond. Er det andre som har opplevd dette? Er det noen som har en ide om hvordan jeg kan løse det?

Hei.
Jeg kommer ikke på noen tilfeller hvor dette har vært noe problem tidligere :thinking: Jeg har meldt dette videre for å se om det er en større feil som trigger dette eller om det er lokalt.

Vet ikke om det er samme problemet, men jeg har to Sensibo Sky tilkoblet - og det hender relativt ofte at den ene mister kontakten - da må jeg inn i Playground, under advanced setup og kjøre en sync. Så fungerer det en stund igjen.

1 Like

Hm, slik jeg tolker dette så fungerer begge to ganske godt via Sensibo appen, men at den ene mister kontakt med FH? I så fall er det veldig merkelig :sweat_smile:

Ja, begge fungerer godt i automasjon med temperaturendringer knyttet til dag/natt/borte. Innimellom mistenker jeg at noe ikke stemmer med automasjonen - kjenner at rommet er kaldere/varmere enn forventet - og når jeg da prøver å endre temperatur manuelt i FH-appen så skjer det ikke noe på den ene Sensibo Sky. Kjører sync’en på nytt, og så fungerer det igjen. Jeg skal ta en grundigere sjekk av begge enhetene og Sensibo-appen neste gang dette skjer for å sjekke om feilen kan ligge på Sensibo-siden.

Ta en sjekk på det, og hvis det ser ut som problemet ligger hos oss kan du bare oppdatere her eller support igjen :smiley:

Jeg har ingen automasjon, så her hos meg er det snakk om når jeg skal justere temperatur opp / ned. Om jeg justerer temperaturen flytter indikatoren seg, men så hopper den tilbake. Jeg kan da også høre at varmepumpen ikke piper. Om jeg går inn i Sensibo appen fungerer alt. Så går jeg inn og stopper / starter Sensibo i Playground, og da fungerer det

Det er akkurat det samme som skjer hos meg

Hei, jeg opplever nå at min ene hub ikke klarer å sende kommandoer til sensibo. Har både prøvd gjennom flower jeg har, og har prøvd å justere på enheten i klima-oversikten. Sensibo responderer ikke.
Har reinstallert sensibo på denne huben, men det hjalp ikke.
Ser i message stream at hub sender kommando, men de kommer tydeligvis ikke frem til sensibo. Sensibo-appen fungerer tilsynelatende som den skal.
Mulighet til å sjekke? Ligger det noe feil her nå?

Edit: Og i dag virker Sensibo plutselig igjen, uten andre endringer :sweat_smile:

Hei!
Dette var ganske snodig. Jeg vet ikke helt hva dette kan skyldes, i og med at det sendes info i message stream og at det ikke ser ut til å ha vært noe galt med APIet.
Det er jo bra at det virker igjen, men det gjør det også vanskeligere å finne ut av :sweat_smile: