Sensibo AirQ

Hei,
Jeg får en feilmelding når jeg prøver å logge inn i Sensibo gjennom Playgrounds. Feilmeldingen lyder: “You are not authorized, We are sorry, please try again!”, se også vedlagte bilde. Her har jeg trykket Login og videre på Authorize-kanppen som dukker opp. Blir så sendt tilbake til dette bildet med feilmelding.
Jeg har en AirQ enhet, og appen til Sensibo fungerer som den skal.
Kan dere hjelpe meg med å få det opp å stå i Futurehome?

Hei. Hadde samme problem selv. Hadde tidligere Sensibo koblet mot Tibber, så tenkte at kanskje det var noe groms i systemet etter dette. Fikk løst det ved å endre Sensibo passordet mitt først for så å logge inn på nytt i FH appen. Kanskje verdt et forsøk?

Får dessverre samme feilmeldingen fortsatt, men takk for tipset likevel.

Prøvde som du foreslo med å resette passordet til Sensibo og logge inn og ut av FH, og fikk på ny muligheten til å logge meg inn igjen med Sensibo-kontoen i FH Playground, før Authorizegknappen og feilmelding.

Den login-skjermen har ikke kommet frem igjen før jeg nå prøvde å resette passordet. Tidligere har jeg kun blitt ført direkte til Authorize-skjermen, selv om jeg har slettet Sensibo-integrasjonen i FH Playgrounds og prøvd å logge inn og ut av FH.

Har også vært i kontakt med Sensibo support, men de finner ikke noe galt hos dem, og henviser tilbake til FH supporten.