Styring av VVB x2

Hei,

Jeg holder på med en flow, men får det ikke til å fungere. Dette er helt nytt for meg og det er garantert en feil fra min side som foreligger :slight_smile:

Det eneste som skjer når 4990W passeres er at VVB garasje går av, uten varsel(som tiltenkt)

Har dere noe innspill på hva jeg gjør feil? :slight_smile:

For å få til dette må du bruke en tidstrigger og så må alle IF nodene hente HAN verdi som en global variabel.

Jeg kan godt legge inn forsøke å legge inn en globalverdi.

Men hvor kommer evt tidstrigger innen i bildet?

Tidstrigger for at noe må trigge flowen slik at den henter og sjekker den globale verdien

1 Like