Tibber node Node-Red

Noen her som bruker Tibber node i Node Red?
Jeg forsøker å få igang den, men får bare varsel om ugyldig ‘home id’
Har forsøkt med både adresse og alias

Jeg bruker den. Du må logge inn og hente ut «access token» her i fra:
https://developer.tibber.com/settings/accesstoken

Token har keg lagt inn, men den gir beskjed om ugyldig HomeID

Skjønner. Husker ikke hvordan jeg fikk tak i den, men mener jeg fikk frem HomeId når jeg lekte meg inne på «api explorer» på linken ovenfor🤔

{
 viewer {
  homes {
   id
   address {
    address1
    address2
    address3
    postalCode
    city
    country
    latitude
    longitude
   }
  }
 }
}

Send den på Tibber Developer
Husk å fylle inn accesstoken

Takk @espen Espen

1 Like