FH og Tibber i flere boliger

Jeg har FH og Tibber både på hytta og hjemme. Hvis jeg forstår det riktig så kan man ikke integrere FH i Tibber-appen begge steder med bare én FH-bruker. Workaround er å opprette to FH-brukere, men er det noen planer for å endre på integrasjonen slik at man slipper dette?

Det var et godt spørsmål. Kanskje @espen har et svar?
Jeg ble brått litt usikker her :thinking:

Dessverre per nå kan man bare koble sammen en futurehome site mot tibber. Det kan nok endres med tiden, men er hvertfall for øyeblikket ikke høyt på prioriteringslisten.

@espen mulig det er det “korrekte” svaret men sjølv har eg to Tibber Pulse opp mot respektive hubbar i hytte og hus. Dog issue med at dei fell ut ganske ofte og må linkast opp på nytt med ujamne mellomrom, men eg ville sagt det er verdt å prøva.

Åja ser at spørsmålsstillar nemner spesifikt Tibber-appen, det eg snakkar om er FH appen og det vert gjerne noko anna.

1 Like

Dette plundra jeg noe veldig med i høst, men gav opp.

Var i kontakt med support både hos Tibber og hos Futurehome, men opplevde som @espen nevner at det ikke er spesielt høyt på prioriteringslista - dessverre.

Har stort sett bare “feil” komponenter i mitt oppsett på begge lokasjoner, så jeg kan ikke gjøre meg nytte av “Strømkontroll” heller.

Har i defor valgt å bruke litt tid på å finne noen enkle men greie løsninger for å optimalisere effektforbruket både hjemme og på hytta.
Det er langt ifra optimale løsninger, men de fungerer sånn passe. Har helt sikker et STORT forbedringspotensiale, men det kommer etter hvert.

Takk for avklaring! Krysser fingrene for en plutselig prioritering :wink: