Futurehome Charge

Hei,

Hvordan ligger dere an med å få Futurehome Charge til å bli en del av Futurehome X integrasjonen mot Tibber?
Futurehome har ingen intregrasjon mot biler slik som Tibber har idag.

Hei!
Pr. nå er ikke dette en prioritet hos oss. Vårt fokus er vårt eget system og videreutvikling av dette. Om dette kan skje i fremtiden er selvfølgelig mulig.