Tidsforskyvnings linje i automasjoner virker ikke

Prøver å forskyve astro ur tider, men når jeg går videre til neste steg, så går den automatisk tilbake til eksakt sol opp/ned…
Samme gjelder når jeg lager automasjoner for apparater som skal slå seg av, for så og gå på etter en viss tid. Her går tiden automatisk tilbake til 10min som er standard innstilling, når jeg går til neste steg.
Noen tips?:thinking:

Skjer hos meg og. Ofte jeg må inn og rediger den et par ganger før den lagres som jeg vil.

Prøv å slette automasjonen, å legg den til på nytt. Om du i får lagret noe annet en 10 min forsinkelse, må du inn i TP å redigere.

Hei!
Jeg har sett noen småproblemer med slideren i automasjoner. Prøv å trykke på skalaen i stedet for å dra i slideren.