Automasjon basert på tid vil ikke kjøre

Jeg har satt opp en enkel automasjon for nattsenking basert på tid, dag og modus. Problemet er at jeg ikke får den til å kjøre (når jeg går inn på avanserte innstillinger så står det tilstand RUNNING sist utført 0). Noen tips?

Hei!
Kan det være at kriteriene ikke er oppfylt, f.eks. at den står i feil modus?
Det er på en måte litt begrenset hva som kan gå galt i en slik enkel automasjon, så det kan være det er noe bakenforliggende som er årsaken her. Prøv å lag den på nytt, og om det ikke fungerer ville jeg ringt support (23 50 68 47) :+1:

Takk for svar! Virket som om systemet ikke hadde skjønt at det var i Home-modus, men ser ut til å funke nå! Hadde ikke gjort noe med modus «ut av pakken» så kanskje det var derfor (ikke gjort noen aktive valg, bare latt det stå i default)

1 Like