Litt snakk rundt automasjoner

Automasjoner i ny app og med ny hub genereres jo som alle vet “auto” for sleep, og home.

Jeg registrerer meg at i home/dagmodus kan jeg ikke justere lysnivå på dimbare enheter ved trigging. Jeg savner også at jeg MÅ sette en tid, og at app ikke godtar å velge “turn off after”…og never.

For eksempel så er en gjerne rolig i stuen, så det blir lite bevegelse, men jeg ønsker like fullt at det skal trigges ved Bevegelse om morgenen når en kommer opp. Så kan en slå av manuelt, eller at de går av ved borte modus, og på tid av ved nattmodus. Er nesten der, men hinderet er som sagt at en ikke kan sette turn off never

Har også satt sleep mode til å inntreffe hver dag kl.23, men modus endrer seg ikke🤔

Er det “rooms” / “rom” automasjonene du sikter til?

Korrekt🤔 får ikke satt den som never. Kan endre tiden helt fritt utover det. Og dimmenivå er “blurred” ut. Har jo tidligere laget egne automasjoner, men de var bugget med at de ikke fornyet seg ved bevegelse innenfor tiden, og gikk av når folk var i rommet. Prøvde å endre i thingsplex som instruert, men det fungerte ikke skikkelig, så holder meg til de autogenererte automasjonene på lysstyring utenom astrour på utelys

Grunnen til de er “blurret” ut er at de da går på siste kjente dimmenivå. Dette er etter min mening det beste.
La oss si du har lager en automasjon hvor du setter 75% på stue lys. Etter en tid ønsker du å sette deg ned i sofaen og se en film, og dimmer ned til f.eks 25%. Ved å reise seg opp og trigge bevegelse sensoren så går lys tilbake til 75%. Jeg ville heller at den da ble uforandret.

Jeg har laget en guide hvordan jeg har sett opp flows hjemme:

Så når jeg har stilt dimmehjul manuelt en gang, så går den bare etter den settingen? Det har jeg ikke registrert meg -det kan en kalle smart. Har bare hatt dimmerne i soner der en ønsker dempning, i 2 dager😅 men den Never funksjonen, er det også en årsak til?

Skal nevnes at når GH er oppe og fungerer igjen så stemmestyrer jeg bare lysnivå etter behov fra sofaen :blush: