Tilstedeværelse sensing, noe tips om Fibaro kan brukes til dette? eller typer som kan?

Her Fibare og Hue bevegelse sensorer jeg bruker hjemme, men sliter med å få bruke noen av de til å sense tilstedeværelse at det er filk der selv om ikke mye bevegelse. trodde dette skulle funke med Fibaro sin, men får det ikke til. eller tips om sensor som dette kan gjøres med?
jeg er ny bruuker av Futurehome og generelt smart hus.

Jeg har ekspremitert mye med dette og fått det nogenlunde som jeg ønsker, men har endt opp med 3 bevelgelsesensorer i stua som jobber sammen for å få det til. Jeg har to fibaroøyer og en develco.
Så har jeg endret endel på parameterne for å øke følsomheten.
Så har jeg laget en flow i Node-red som til slutt setter status for om noen er hjemme eller ikke.
Om ønskelig kan jeg få samlet sammen litt data.
Og om du ikke bruker node-red så er det nok mulig å sette opp i thingsplex også.

Hei og det må så pass til ja, om det er mulig og du har tid er jeg veldig takknemelig om jeg kunne fått litt info om hvordan du har gjort dette da det er veldig irriterende å ikke få det til, og det virker som vi bruker det litt på samme område da det er for stuen min jeg ønsker dette jeg også.
jeg har FIbaro og Develco Min sensorer som jeg hadde håpet på å kunne bruke.
jeg er ikke kjent med Node-Red desverre bruker jeg bare Thingsplex men visst det er mulig å kopiere og event bare modernifisere litt av det du har så hadde det vert helt utrolig bra.

Ok, skal vi se…
For Fibaro sensorene har jeg endret disse paramterne

Parameter Verdi;lengde
1 12;2
3 0;1
4 0;1
20 0;1
40 1;2
42 180;2
80 0;1

Develcoen er Zigbee, så jeg har jeg ikke noen parametre å endre

Flowen jeg har laget i Node-Red er som følger:

Jeg fant en versjon av denne jeg lagde i Thingsplex også, men det var bare med to bevegelsesensorer. Det utvider du enkelt til 3

{
 "Id": "T68H3IlcTrtbtUH",
 "ClassId": "T68H3IlcTrtbtUH",
 "Author": "",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2020-07-10T23:50:25.995033587+02:00",
 "UpdatedAt": "2020-10-05T23:36:07.244821125+02:00",
 "Name": "bevegelse_stue_var",
 "Group": "variables",
 "Description": "",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "1",
   "Type": "trigger",
   "Label": "multisensor stue",
   "SuccessTransition": "3",
   "TimeoutTransition": "4",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:sensor_presence/ad:27_0",
   "Service": "sensor_presence",
   "ServiceInterface": "evt.presence.report",
   "Config": {
    "InputVariableType": "",
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "PropFilterName": "",
    "PropFilterValue": "",
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 1800,
    "ValueFilter": {
     "Value": null,
     "ValueType": ""
    },
    "ValueJPath": "",
    "ValueJPathResultType": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": null
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 298,
    "y": 177
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "2",
   "Type": "trigger",
   "Label": "multisensor tv stue",
   "SuccessTransition": "5",
   "TimeoutTransition": "6",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:sensor_presence/ad:103_0",
   "Service": "sensor_presence",
   "ServiceInterface": "evt.presence.report",
   "Config": {
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 1800,
    "ValueFilter": {
     "Value": "",
     "ValueType": ""
    },
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 743,
    "y": 184
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "3",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "stue_var1_true",
   "SuccessTransition": "7",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": true,
     "ValueType": "bool"
    },
    "Name": "bevegelse_stue_var1",
    "UpdateGlobal": false,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 179,
    "y": 370
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  },
  {
   "Id": "4",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "stue_var1_false",
   "SuccessTransition": "9",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": false,
     "ValueType": "bool"
    },
    "Name": "bevegelse_stue_var1",
    "UpdateGlobal": false,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 358,
    "y": 373
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  },
  {
   "Id": "5",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "stue_var2_true",
   "SuccessTransition": "7",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": true,
     "ValueType": "bool"
    },
    "Name": "bevegelse_stue_var2",
    "UpdateGlobal": false,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 620,
    "y": 377
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  },
  {
   "Id": "6",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "stue_var2_false",
   "SuccessTransition": "9",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": false,
     "ValueType": "bool"
    },
    "Name": "bevegelse_stue_var2",
    "UpdateGlobal": false,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 804,
    "y": 380
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  },
  {
   "Id": "7",
   "Type": "if",
   "Label": "var1 or var2 = true",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "or",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "bevegelse_stue_var1",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": true,
       "ValueType": "bool"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "bevegelse_stue_var2",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": true,
       "ValueType": "bool"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "",
    "TrueTransition": "8"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 289,
    "y": 656
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "8",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "global_var_true",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": true,
     "ValueType": "bool"
    },
    "Name": "Bevegelse_stue_variable",
    "UpdateGlobal": true,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 294,
    "y": 856
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  },
  {
   "Id": "9",
   "Type": "if",
   "Label": "var1 and var2 = false",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "and",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "bevegelse_stue_var1",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": false,
       "ValueType": "bool"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "and",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "bevegelse_stue_var1",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": false,
       "ValueType": "bool"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "bevegelse_stue_var2",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": false,
       "ValueType": "bool"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "",
    "TrueTransition": "10"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 691,
    "y": 654
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "10",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "global_var_false",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": false,
     "ValueType": "bool"
    },
    "Name": "Bevegelse_stue_variable",
    "UpdateGlobal": true,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 694,
    "y": 854
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "parallel"
}

Håper dette kan være til hjelp :slight_smile:

2 Likes

Hei
fantastisk jeg takker å bukker for dette,
er det noen spesiel grunn til at du har Brukt 2 stk fibaro og en annen type?
jeg er avgårde på jobb nå, men dette skal jeg få satt opp å testet snarest da dette har vert en hodepine da jeg ikke har kommet noen vei før nå,
så i utgangspunketet kan jeg bruke den FLow dus sente her bare ved å forandre infoen til mine sensorer og legg til en til sensore.
igjeen Takker masse og skal oppdatere deg når jeg får testet dette ut.
Mvh
Stig Hansen

Hei,
Bare morro å kunne hjelpe.
Ingen spediell grunn for bruk av ulike sensorer,
jeg hadde en develco liggende som ikke hadde noen annen spesiell funksjon

1 Like