Fibaro Motion Sensor - hvordan lese ut verdiene?

Jeg har koblet en Fibaro motion sensor opp til smarthub II - det går fint. Jeg kommuniserer med sensoren med endre parametre, det går også fint. Sensoren kvitterer med blink og farger som forventet. Men i listen over enheter gir den kun status “Batteri”. Hvordan får jeg fram temperatur? (eller de andre to funksjonene?) Jeg ser ingen plass at jeg kan velge “kanaler” som det for eksempel er mulig med termostater.

Det kan høres ut som den mangler funksjonene sine. Dette kan skyldes delvis manglende kontakt i inkluderingsprosessen.
Forsøk å gå inn på sensoren, og ved siden av parameter skal du finne “tilleggsfunksjoner”. Gå inn der og trykk på “rekonfigurer” eller “reconfig”. Umiddelbart etter at du har trykket må du vekke enheten ved å trippelklikke på knappen på innsiden av sensoren.

Dette gjør at huben spør etter all relevant informasjon fra enheten på nytt. Om dette ikke hjelper kan du forsøke samme prosedyre 2-3 ganger. Hvis det heller ikke hjelper vil jeg anbefale å reinkludere sensoren litt nærmere huben :+1: