Fibaro motion sensor

Fikk i posten i dag, en Fibaro Motion sensor zw_271_2049_4098, antakelig siste versjon siden den ikke har noen template og ikke gjenkjennes av FH.
Jeg har forsøkt å inkudere den både med og uten hake for ‘inkludere kjente enheter raskere’.
Den inkluderes uten problemer, men rapporterer ikke noen ting, kun batteristatus.
Heller ingen rapporter i Message stream.

Jeg har forøvrig siste RC release av z-wavemotor.

Testet på gammel hub. Funker som snus👍

Virket det på ny hub etter oppdatering av zwave adapteren ? :slight_smile:

Nei, jeg forsøkte først update med wake-up som foreslått uten hell. Så prøvde jeg ekskludering og inkludering. Da rapporterte den lux og temp, én gang. Ingen bevegelse rapport.
Forsøkt enda en gng uten ‘kjent enhet’ med samme resultat.
Rapporterte tilbake til Ivan som så på det tidligere i dag, så får vi se i morgen om noen av dere finner ut av det​:face_with_monocle::+1: