To Event Collector-spørsmål

Eg har to ting som eg lurar på i høve til Event Collector (ecollector)-appen i Playground:

  1. Er det nokon måte å identifisere ei eining som kjem opp med “location 0”? Eg har ei slik under “Sensors” og “Temperature” som syner 0 grader konstant, men eg skjønar ikkje heilt kva det er.

  2. Er det nokon som får nokon vituge data ut frå “Energy”-visninga? Her er det berre nokon få einingar eg får opp, og dei data som kjem opp i grafane er ofte særs oppstykka.

For å finne ut hva location 0 er så kan du gå på dasboard settings og velge group by device.

Energy visninga er vel så som så her også. Har f.eks en heatit termostat som veksler mellom 250kwh og -250kwh :see_no_evil:

1 Like

“location 0” tykkjest bestå av kanal 2 på alle Heatit Z-TRM2fx som er installera i huset. Desse ligg ikkje i noko rom.

Er det andre med Z-TRM2fx som opplever det same? Viss ja så går eg ut frå at dette er relatera til problemet med at termostatane “spammar” tidslinja med varsel om 0°C med jamne mellomrom?

Samme her. Men det at tidslinja spammes med varsel om lav temperatur skjer veldig periodisk hos meg. Noen ganger kan det gå flere døgn uten at det står noe, mens andre ganger kan det komme 10-20 ganger iløpet av en dag :thinking:

2 Likes

Ja, eg skulle nok heller sagt “med ujamne mellomrom”, for slik er det her hjå oss òg.

Samme her også

1 Like

There is active work going on on Event collector and Analytics view in Thingsplex , therefore no much info. I will drop some hint here , maybe it will help to answer some questions.

3 Likes

@alivinco, thanks for the info. I gather that there is currently no way to permantently get rid of the useless data from the device(s) without location? I can remove “location 0” from the graph by clicking on it, but on the next update it just comes back.