Dupliserte temperaturrapportar frå Z-Wave-einingar

Når eg ser i Message Stream i Thingsplex så har eg ein del einingar som rapporterer temperaturen tre gonger rett etter kvarandre, slik som til dømes her:

Eininga i dette dømet er ein Heatit Z-TRM2fx. Er det andre som opplever det same? Eg trur dette her er med på å sylte ned nettverket mitt temmeleg kraftig med unødig trafikk.

Det er noe vi har fått med oss selv, og ser på løsninger rundt dette

1 Like