Ved valg av "Home" etter solnedgang

Har noen en flow for aktivering av en ferdig innlagt snarvei hvis “Home” aktiveres etter solnedgang? F.eks. typisk en snarvei som heter “Lys kveld”.

Problemstillingen: Ønsker ikke at alt lys går på hvis “Home” trykkes inn på dagtid, men ønsker at lys går på (via en ferdig innlagt snarvei) hvis “Home” aktiveres etter solnedgang…

Hvis du lager en global variabel med sunrise/sunset, og bruker den i en IF node.

Typ:
Ved trykk, if Sunrise og Away, kjør snarvei ‘daglys’
Så en paralell flow med IF sunset og Away, kjør snarvei ‘kveldsbelysning’

Ok. Du har ikke tilfeldigvis en litt mer “oppskrift” liggende på det? Hvordan enklest sette det opp? Jeg ønsker at når jeg trykker “Home” etter solnedgang, og før soloppgang, skal snarveien “Lys kveld” aktiveres samtidig…

Prøver så godt jeg kan :slight_smile:
Her kommer en atro variabel, som lager en variabel for sunset og sunrise, her må du muligens justere litt på gps variablene

{
 "Id": "OpUT2757n4Rg3dV",
 "ClassId": "OpUT2757n4Rg3dV",
 "Author": "",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2020-03-16T22:49:50.027362379+01:00",
 "UpdatedAt": "2020-04-08T00:04:54.956824235+02:00",
 "Name": "Astrour_variable",
 "Group": "variables",
 "Description": "",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "2",
   "Type": "time_trigger",
   "Label": "Astrour",
   "SuccessTransition": "3",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultMsg": {
     "Value": "",
     "ValueType": ""
    },
    "Expressions": [
     {
      "Comments": "",
      "Expression": "",
      "Name": ""
     }
    ],
    "GenerateAstroTimeEvents": true,
    "Latitude": 59.15399,
    "Longitude": 11.00078,
    "SunriseTimeOffset": 0,
    "SunsetTimeOffset": 0
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 97,
    "y": 168
   }
  },
  {
   "Id": "3",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "Global variabel",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": ""
    },
    "Name": "Astrour_variable",
    "UpdateGlobal": true,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 85,
    "y": 363
   }
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "parallel"
}

Her har jeg laget en flow som ved kjøring av hjemme modus på dagtid kjører en snarvei og på kveldstid kjører en annen snarvei

{
 "Id": "X1YKV49PPV1j97V",
 "ClassId": "X1YKV49PPV1j97V",
 "Author": "",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2020-11-03T19:44:49.769301801+01:00",
 "UpdatedAt": "2020-11-03T19:44:49.769301801+01:00",
 "Name": "Home belysning",
 "Description": "Belysning basert på soloppgang/solnedgang",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "2",
   "Type": "vinc_trigger",
   "Label": "Hjemmemodus",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "SuccessTransition": "3",
   "ErrorTransition": "",
   "Config": {
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": "home",
    "IsValueFilterEnabled": true,
    "EventType": "mode"
   },
   "Ui": {
    "x": 379,
    "y": 186,
    "nodeType": ""
   }
  },
  {
   "Id": "3",
   "Type": "if",
   "Label": "Dagtid",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "SuccessTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Config": {
    "TrueTransition": "4",
    "FalseTransition": "5",
    "Expression": [
     {
      "Operand": "eq",
      "LeftVariableName": "Astrour_variable",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "RightVariable": {
       "Value": "sunrise",
       "ValueType": "string"
      },
      "BooleanOperator": ""
     }
    ]
   },
   "Ui": {
    "x": 265,
    "y": 383,
    "nodeType": ""
   }
  },
  {
   "Id": "4",
   "Type": "action",
   "Label": "kjør normalbelysning dag",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:app/rn:vinculum/ad:1",
   "Service": "vinculum",
   "ServiceInterface": "cmd.pd7.request",
   "SuccessTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Config": {
    "VariableName": "",
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {},
    "ResponseToTopic": "pt:j1/mt:rsp/rt:app/rn:tpflow/ad:1",
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "cmd": "set",
      "component": "shortcut",
      "id": 4,
      "param": {},
      "requestId": 1
     },
     "ValueType": "object"
    }
   },
   "Ui": {
    "x": 268,
    "y": 565,
    "nodeType": "vinc_action"
   }
  },
  {
   "Id": "5",
   "Type": "if",
   "Label": "Kveld",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "SuccessTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Config": {
    "TrueTransition": "6",
    "FalseTransition": "",
    "Expression": [
     {
      "Operand": "eq",
      "LeftVariableName": "Astrour_variable",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "RightVariable": {
       "Value": "sunset",
       "ValueType": "string"
      },
      "BooleanOperator": ""
     }
    ]
   },
   "Ui": {
    "x": 488,
    "y": 549,
    "nodeType": ""
   }
  },
  {
   "Id": "6",
   "Type": "action",
   "Label": "kjør normalbelysning kveld",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:app/rn:vinculum/ad:1",
   "Service": "vinculum",
   "ServiceInterface": "cmd.pd7.request",
   "SuccessTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Config": {
    "VariableName": "",
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {},
    "ResponseToTopic": "pt:j1/mt:rsp/rt:app/rn:tpflow/ad:1",
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "cmd": "set",
      "component": "shortcut",
      "id": 4,
      "param": {},
      "requestId": 1
     },
     "ValueType": "object"
    }
   },
   "Ui": {
    "x": 489,
    "y": 737,
    "nodeType": "vinc_action"
   }
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": ""
}