Virtual device - energy reporting

Hi

Is it possible to create a virtual device with energy reporting that will be displayed in the app and handled in the energy view in the app?

I am thinking of adding a device for the car charger.

Tar det på norsk jeg :slight_smile:
Jeg har en sånn flow for termostat på badet mitt, som ikke viser effekt.
Flowen opprettes som Virtual Device og legges i mitt tilfelle som ‘Heater’ i samme tom som termostaten.

{
 "Id": "rvhkZG2tG5zE0xx",
 "ClassId": "HLe9CqYw2ogj4ED",
 "Author": "",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2020-12-13T01:27:00.256978831+01:00",
 "UpdatedAt": "2020-12-13T01:27:30.694732319+01:00",
 "Name": "Gulvvarme bad effekt",
 "Group": "Power Metering",
 "Description": "virtual meter_elec",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "1",
   "Type": "trigger",
   "Label": "Gulvvarme bad",
   "SuccessTransition": "2",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:rvhkZG2tG5zE0xx_0",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "InputVariableType": "",
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "RegisterAsVirtualService": true,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": null,
     "ValueType": ""
    },
    "ValueJPath": "",
    "ValueJPathResultType": "",
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": null
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 131,
    "y": 220
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "2",
   "Type": "if",
   "Label": "On/Off",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": true,
       "ValueType": "bool"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "4",
    "TrueTransition": "3"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 146,
    "y": 369
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "3",
   "Type": "action",
   "Label": "550w",
   "SuccessTransition": "6",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:meter_elec/ad:rvhkZG2tG5zE0xx_0",
   "Service": "sensor_power",
   "ServiceInterface": "evt.sensor.report",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 550,
     "ValueType": "float"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {
     "unit": "W"
    },
    "RegisterAsVirtualService": true,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": [
     "W",
     "kWh",
     "A",
     "V"
    ]
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 36,
    "y": 540
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "4",
   "Type": "action",
   "Label": "0w",
   "SuccessTransition": "6",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:meter_elec/ad:rvhkZG2tG5zE0xx_0",
   "Service": "sensor_power",
   "ServiceInterface": "evt.sensor.report",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": "float"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {
     "unit": "W"
    },
    "RegisterAsVirtualService": true,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 252,
    "y": 538
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "6",
   "Type": "action",
   "Label": "",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:rvhkZG2tG5zE0xx_0",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "evt.binary.report",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": "",
     "ValueType": ""
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": true,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 135,
    "y": 774
   },
   "TypeAlias": "Action"
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "parallel"
}

Tror jeg har fått den fra forumet her, eller slack. Så jeg skal ikke ha kred for å ha laget den :slight_smile:

ok, du henter forbruket fra en annen enhet i FH, og viser det i den virtuelle enheten?

Nei, dette er statisk. Siden termostaten ikke har energivisning.
Så det er mest for egen interesse.
Verdien er reel

aha, ok.
tenkte å hente forbruk fra https://api.easee.cloud/ og presentere forbruk via en virtuell enhet i FH.

Skjønner. Det lar seg nok helt sikkert gjøre, men usikker på hvordan det løses i praksis. Er litt usikker på programmering

Ikke akkurat beste tidspunktet å drive å jobbe mot easee nå, vært delvis nede siden 9.12, meste er vel oppe igjen nå. De har hatt litt kapasitetsproblemer

Hei, finnes det noe dokumentasjon for hvordan man definerer en virtual device og manipulerer data for den?

å hente data fra API’et til Easee er nå kurrant.

fikk til svar at easee sitt api ikke er tilgjengelig for sluttbrukere, kun partnere, selv om man som vanlig bruker får hentet ut token.

håper Futurehome får på plass støtte for de mest brukte elbil laderne på et tidspunkt.

Ja, det hadde vært supert om Easee hadde vært direkte støttet i FH.

Men, kan det i mellomtiden være en løsning å gå via Home Assistant?
Dette er hva jeg får gjennom de, og i baksystemet er det enda flere verdier tilgjengelig.