Z-wave sensorer med ekstern føler

Jeg skulle gjerne ha montert noen eksterne sensorer på vannvarmeanlegget for å ha kontroll på sjikting i akkumulatortank og ha mulighet til å automatisere termostater basert på temperatur i anlegget, men har ikke funnet noe særlig ferdige z-wave sensorer med eksterne følere.

Jeg fant denne, som kan tilkobles 4stk eksterne rør-sensorer:

Noen som har prøvd disse, og eventuelt vet hvor de er å få tak i i Norge?

Hei, Fibaro Smart implant kan ha flere eksterne sensorer.

Følg tråden Fibaro Smart Implant med DS18B20.

1 Like