Fibaro Smart Implant med DS18B20

Hei,

Er det noen som har lagt inn Smart Implant med DS18B20 temp følere i Futrehome ?
Fungerer det og hvordan ser det i såfall ut i appen ?

Hei, Jeg har forsøkt dette i dag. Ser desverre ikke ut til å fungere.
Jeg får kun den interne temperaturen, ingenting fra ekstern DS18B20.

Mulig at dette kan være relatert til sikkerhetsnivå, jeg har lagt til Smart Implant med S2. Skal prøve med lavere sikkerhet og se om det fører til noen endring.

Nå testet jeg Things Plex for første gang. Gikk inn på Smart Implant via den og da ser jeg at den rapporterer fornuftig verdi på ekstern temperatursensor. Så da funker det iallefall den veien, så da gjelder det å lære seg hva man kan gjøre i Things Plex :smiley:

Hvilken kanal ble temp rapportert på i thingsplex?
Du kan da “scrolle sidelengs” øverst på smart implanten i appen for å bytte kanal :slight_smile:

1 Like

Den var på kanal 8, hadde ikke oppdaget muligheten for å scrolle sidelengs. Tusen takk for svaret! :smiley:

Da gjenstår det bare å få Namron Veggplugg til å funke som en ON_OFF_SWITCH og ikke som termostat. Får ta det i riktig tråd.

2 Likes

Kan du vise hvordan du har koplet ?