Smart Implant med DS18B20 temperaturfølere

Jeg har brukt 6 stk DS18B20 koblet til Smart Implant på FH hub, men nå viser den ikke lenger i appen.
Er det noen som har erfaring med dette og kan hjelpe? FH sier at dette ikke er støttet, men det har virket før.