Fibaro Smart Implant for styring av garage port

Jeg har satt opp en Fibaro Smart Implant (FSI) for å styre garage port.
Inpuls signal til port motor virker greit, den åpner og lukker.
Jeg har koblet til endebrytere på IN1 og IN2, slik at jeg skal kunne se om porten er åpen eller lukket.
Hvordan setter jeg opp FSI med tanke på IN1 og IN2? Nå viser det 18.6°C og 29.2°C på appen.
Jeg vil se Åpen / Lukket alt etter om IN1 eller IN2 er høy.

Ser nå at IN1 er knyttet til OUT1 og IN2 er knyttet til OUT2. Er det et parameter som kan fjerne denne logikken?


Hentet fra Smart Implant | FIBARO Manuals

Ja , men ser på youtube at de som har hub fra Fibaro kan ta bort denne koblingen. Da kan de bruke inngangene til status. De har denne, se under. Jeg kan bruke IN2 for å sjekke om porten er stengt, så får bare OUT2 henge med og vist den ikke er stengt så er den vel åpen.
image