Zooz ZSE44 Temp. sensor

Noen som har erfaring med Zooz ZSE44.
Har montert og konfigurert mot FH-Hub, og alt var gode greier i et par minutter viste sensoren temp. verdi i grader celsius, men plutselig endret visningen i appen seg til grader farenheit.
Har prøvd parameter endring til celsius (para: 13-1-0) med etterfølgende wakeup men uten held.
Hver gang temp. sensor konfigureres til farenheit (Para: 13-1-1) så registrere FH-hub at sensor måler for høy temp.
Men ser der er angitt nedenstående i manualen til ZSE44:

Temperature Reporting Unit
Parameter 13: Decide whether you’d like the sensor to report in Fahrenheit or Celsius. Remember that this setting may be overwrote by the location settings in your Z-Wave hub so check these as well.
Values: 0 – Celsius; 1 – Fahrenheit (default).
Size: 1 byte dec

Men kan det være FH-hub “location” som overskriver enhets visning i celsius. I så fall hvordan endres FH-hub location?

https://www.getzooz.com/zooz-zse44-temperature-humidity-xs-sensor/

fikk det til å fungere med para: 13-1-0 for celsius, men FH-hub var ganske lang tid om å registrere wakeup, fra sensor med ny setting på enhets visning.

1 Like