Z-water2 controlling

Continuing the discussion from Z-Water2 støtte til Futurehome:

Hei, detter er imponerende, hvordan regulerer du temp ved bruk av Aqara sensorene for det enkelter rom/kurs?

Hei,
Jeg tilordner valgt kanal i Z-Water til tilhørende rom som varmeapparat.

Som f.eks. i vårt gjestebad. Der har jeg sløyfe 6, som er koblet til Z-Water kanal 6 og en Aqara sensor:

I FH kommer da en skyvebryter som en kan sette ønsket varme til.

I stua har jeg flere sensorer (Netatmo og Røkvarsler mm). Her vil FH teste på middelverdien av disse sensorene.

Gulvvarmen i stua har 3 sløyfer (1, 2 og 3). Sløyfene er koblet til hver sin kanal i Z-Water og adressert til rommet Stue.

Når når temperaturen blir lavere enn settverdien hører jeg de valgte reléene slår inn etter tur.

Vi bor ikke fast på dette stedet, og har satt settverdien for temperatur til 15 grader. I en leilighet vil det si at vi ikke har noe forbruk. Uten fyring holder stua over 19 grader
på dager det ikke er alt for kaldt. Gjestebadet holder 22,1 grader pga av fordelerskap for varme.

Et par dager før vi skal dit, setter jeg temperaturen i FH til ønsket temperatur, vi bruker å ha 22 grader. Fungerer helt supert!

Ønsker en nattsenking, setter en temperaturen under modus Søvn, og automatiserer når søvn skal slås på og av.

Håper dette kommer til nytte! :blush:

Hei Arne,
Tusen takk for din beskrivelse, det er ikke lett å finne noe på nettet rundt dette, og appen er heller ikke veldig intuitiv på dette området.
Nå har jeg tilkoblet 7 varmeslingor til 7 kanaler og dedikert 7 Aqara sensorer til 6 stk slingor samt en Heatit Z-temp2 termostat knyttet til uteterrassen som har vannbåren gulvvarme med gulvføler i betongen. Det benyttes 24 volts aktuatorer som er koblet til Heatit z-water med innebygd 24V trafo. Nå gjenstår å se om herlighetene fungerer.