Aeotec Home Energy Meter på varmepumpe

Hei,

Eg har fått montert et Aeotech Home Energy Meter på min bergvarmepumpe for å kunne overvåke strømforbruket. I Futurehome kan eg bare velge apparat type «strømmåler» og subtype «Ikke noe» (hovedmåler er alt 2 og det er det ikke).

Eg har lyst at forbruke her skal falle under oppvarming siden det er det er, men nå dukker den bare opp under top consumptions, og ikke under noen av kategoriene ovenfor (se bilde). Er det noe å gjøre med det?

1 Like

Hei!
Dessverre er det ingen smidig løsning på dette pr. dags dato, siden måleren ikke har noen annen funksjon, som klima, lys osv. er avhengig av for å bli tilgjengelige som valg i appen.
Dette er jo en veldig relevant problemstilling som vi undersøker, og jeg melder skal melde om økt interesse fra dere.

1 Like

Har samme problem, ønsker også å få den under varme i grafe. Men måtte sette den til annet og ikke måler, så ikke forbruket kommer i tillegg til HAN måler i grafe.
Men likavell registrerer FH ett høyere forbruk de fleste timene i døgnet, i forhold til HAN og strøm leverandør…
Har du satt noen parameter i innstillingen? Kan det være en tallkobinasjon man må sette i parameter for å unngå overrapportering?

Nå som virtuelle enheter virker igjen, så kan man legge Aeotec-måleren i “ingen rom” og legge til målingen i en virtuell enhet som man lager i en Flow i ThingsPlex, denne virtuelle enheten kan man også lage en bryter til. Da kan man legge denne virtuelle enheten inn i rett rom, som rett type og får avlesning i den ønskede gruppen.

1 Like

Hei,

Ser at dere har fått Home Energy Meter til å virke på Futurehome.

Jeg har problemer med dette og trenger noen tips.

Jeg har koblet den opp som beskrevet i manualen.

Inkludering går bra, jeg får opp zw_134_2_95 som name og ikke noe som subtype.

Jeg prøver å sette opp rapportering av W og kWh, og får en verdi på Effekt avlest.
For å få flere verdier må jeg gjøre en reconfig og poll av enheten.

Jeg har satt parameter 101 til verdi 3 og parameter 111 til 5.
parameter 101, 4 byte, value 3. (rapporter W + kWh)
parameter 11, 4 byte, value 5. (Hvert 5 sekund).

###################
Dataark:
To set specific reports for your HEM Gen5, refer to the decimal table below if you do not know how to read a binary table. All you will need to do is add the decimal values together of all the settings you want, and then utilize the sum as the parameter setting value. The binary table is the same for the HEM G2.

ie. Parameter 101 [4 byte dec]: 6927 [This reports kwh and watt for total HEM, clamp 1, and clamp 2 + Voltage and Amperage for Total HEM readings]

ie2. Parameter 101 [4 btye dec]: 3 (from 1 + 2) (reports kWh and Watt on Total Readings)

Byte # Decimal Value Output Clamp # HEM Restriction
byte 4 1 kWh Total Readings
byte 4 2 Watt Total Readings
byte 4 4 Voltage Total Readings
byte 4 8 Amperage Total Readings
byte 3 256 Watt Clamp 1
byte 3 512 Watt Clamp 2
byte 3 1024 Watt Clamp 3
byte 3 2048 kWh Clamp 1
byte 3 4096 kWh Clamp 2
byte 3 8192 kWh Clamp 3
byte 2 65536 Voltage Clamp 1
byte 2 131072 Voltage Clamp 2
byte 2 262144 Voltage Clamp 3
byte 2 524288 Amperage Clamp 1
byte 2 1048576 Amperage Clamp 2
byte 2 2097152 Amperage Clamp 3
byte 2 4194304 Reserved
byte 2 8388608 Reserved

Parameter 101, 102, and 103 are the same, they are 3 separate time slots that you can set to report at different time intervals using Parameter 111, 112, and 113 (set in seconds) respectively.

So if you set Parameter 101 = 592,128 as per your example, you do not need to do this for Parameter 102 and 103, you can leave 102 and 103 as disabled or set to report other settings.

For all HEM versions, they will have 3 group for param 101, 102, and 103. The only thing different is the allowed report flags depending on version.1

-Example 1

As an example use, you want to report Total on Group 1 every 30 seconds, Clamp 1 on Group 2 every 4 minutes, and Clamp 3 on Group 3 every 5 minutes. (assuming we want all sensors for each group).

Parameter 101 = 1 + 2 + 4 + 8 = 15 //This sets group 1 to report total report of kwh, watt, voltage, current.

Parameter 111 = 30 //This sets Group 1 (Total report of kwh, watt, voltage, and current) every 30 seconds.

Parameter 102 = 256 + 2048 + 65536 + 524288 = 592128 //This sets group 2 to report Clamp 1 report of kwh, watt, voltage, current.

Parameter 112 = 240 //This sets Group 2 (Clamp1 report of kwh, watt, voltage, and current) every 240 seconds.

Parameter 103 = 512 + 4096 + 131072 + 1048576 //This sets group 3 to report Clamp 2 report of kwh, watt, voltage, current.

Parameter 113 = 300 //This sets Group 3 (Clamp 2 report of kwh, watt, voltage, and current) every 300 seconds.

This of course will have some value sync differences on each value, but the application highly depends.

-Example 2

If you want everything to report at the same time, you would input all reports to a single group, its not optimized to set it to group 2 or 3. This will keep all values synced up as all reports will report at a rate of every 240 seconds.

Parameter 101 = 1776399 //Everything (sum of total + Clamp 1 + Clamp 2

Parameter 111 = 240 //This sets Group 1 to report at a rate of once every 240 seconds.

Parameter 102 = 0 //disable group 2Parameter 103 = 0 //disable group 3

You can leave Parameter 112 and 113 alone since we are not using group 2 and 3

#######################################

Noen råd? Gjør jeg noe feil?

mvh
Steinar