Aeotec Home Energy Meter på varmepumpe

Hei,

Eg har fått montert et Aeotech Home Energy Meter på min bergvarmepumpe for å kunne overvåke strømforbruket. I Futurehome kan eg bare velge apparat type «strømmåler» og subtype «Ikke noe» (hovedmåler er alt 2 og det er det ikke).

Eg har lyst at forbruke her skal falle under oppvarming siden det er det er, men nå dukker den bare opp under top consumptions, og ikke under noen av kategoriene ovenfor (se bilde). Er det noe å gjøre med det?

1 Like

Hei!
Dessverre er det ingen smidig løsning på dette pr. dags dato, siden måleren ikke har noen annen funksjon, som klima, lys osv. er avhengig av for å bli tilgjengelige som valg i appen.
Dette er jo en veldig relevant problemstilling som vi undersøker, og jeg melder skal melde om økt interesse fra dere.

1 Like

Har samme problem, ønsker også å få den under varme i grafe. Men måtte sette den til annet og ikke måler, så ikke forbruket kommer i tillegg til HAN måler i grafe.
Men likavell registrerer FH ett høyere forbruk de fleste timene i døgnet, i forhold til HAN og strøm leverandør…
Har du satt noen parameter i innstillingen? Kan det være en tallkobinasjon man må sette i parameter for å unngå overrapportering?

Nå som virtuelle enheter virker igjen, så kan man legge Aeotec-måleren i “ingen rom” og legge til målingen i en virtuell enhet som man lager i en Flow i ThingsPlex, denne virtuelle enheten kan man også lage en bryter til. Da kan man legge denne virtuelle enheten inn i rett rom, som rett type og får avlesning i den ønskede gruppen.

1 Like