Måle energiforbruk fra fjernvarme elektronisk i Futurehome

Heisann,

Lurer på om det finnes løsninger for å kontinuerlig avlese energiforbruket fra fjernvarmemåler elektronisk og få det inn i Futurehome-appen, påå lik linje med strømforbruk via smartmålere. Det blir naturlig nok totalforbruket på alle varmesløyfer samlet til enhver tid. Systemet som er installert i fordelerskapet vårt er Høiax. Dette måles jo allerede elektronisk mot fjernvatmeleverandør for fakturering, så burde gjerne være mulig?

Bruker for øvrig Heatit z-Trm3 direkte kablet mot aktuatorer for temperaturregulering.

/Eirik