Aoetec multi sensor i garasjen melder lav temperatur

Jeg har byttet til ny HUB. I natt fikk jeg varsel om lav temperatur i garasjen. Den var under 5 plussgrader. I gammel app/hub var det en avkrysning for at det var ute, slik at disse varslene ikke kommer. Jeg finner ingen slike muligheter i ny app.

Viss du går inn på innstillingane til den aktuelle multisensoren og så trykkjer på namnet på sjølve eininga i toppen av skjermbiletet så skal du få opp eit val der du kan velje rom, blant anna ute. Sei ifrå viss du ikkje finn det, så skal eg sjå om ikkje eg kan få teke eit skjermbilete. :slight_smile:

Jeg hadde et område som heter ute. Der var ‘rommet’ garasje og ‘rommet’ ute. Jeg har flyttet enhetene fra garasjen til ute. Får sjekke i morgen om det er nytt varsel.

1 Like

God gang! :+1: Kanskje det ordnar seg no. :blush: Likevel skulle ein no tru at så lenge garasjen låg i område “ute” så skulle det vere OK… :thinking:

Det hadde ingen funksjon og flytte sensor fra rommet garasje, til rommet utendørs. Varsler kommer likevel. Det går an å slå av varsler om lav temp under mine varslinger, men da kommer det ikke opp varsel for noen av temperatursensorene i mitt system.

Dette er visst ikkje heilt i orden per i dag. Eg har laga ei sak på Canny på dette:

Dette går rett nok på snittemperatur, men det er nok same feilen som gjer at du får varsel som du ikkje skal få.

Har stemt på forslaget

1 Like

Jeg har det motsatt, jeg ønsker varsel - har en multisensor 6 i et kaninbur ute som jeg vil skal varsle ved 7° - vet noen hvordan jeg kan få det til?

Det er forholdsvis enkelt å få til i Thingsplex. Forsøk deg litt frem der, og spør her om du trenger hjelp.

Takk, men ut fra hva jeg har observert så langt av thingsplex er det vel tett på ren koding, og jeg er for gammal til å lære meg et nytt språk - trenger en GUI før jeg begynner å leke :sweat_smile:

Koding i Thingsplex kan vel i stor grad gjerast med “klikk og dra”, så eg trur nok det er enklare enn det ser ut med fyrste augnekast. :blush:

Det du har sett delt her er selve kodefilene eller hva det skal kalles. Det du jobber i i TP er en klikk og dra løsning som @Torfinn sier, så du kan komme et godt stykke bare med å prøve (og feile :sweat_smile:) litt.

1 Like