Apex smart plug - trigger i automasjon

Prøver å få en apex smart plug til å skru av en annen plugg når den belastes med mer enn 200w. Har satt opp automasjonen i app, men den trigger ikke… Noe jeg bør prøve?
Legger ved bilder som viser automasjonen, og at pluggen får inn forbruk. (Er koblet få enheter til denne huben enda, så driver og tester litt)Kan det være her problemet ligger? I hvilken funksjoner pluggen har? At den rett og slett ikke kan trigge på watt-forbruk, selv om det er tilgjengelig i app?

Hei!
Det kan ligge noe i det du sier der. Jeg tror jeg har en her på kontoret, så jeg skal sjekke det ut og gi deg en tilbakemelding!

1 Like

Hadde vært flott om du kunne! :blush:
Prøvde å sammenligne med andre flower jeg har, hvor plugger trigger på watt, og apex hadde ikke samme funksjon som de som fungerer.

Må bruke transform med Json, se denne linken; Hente ut en konkret verdi fra "evt.meter_ext.report". (Get a spesific value from "evt.meter_ext.report")

Automasjonsmodellen som er i appen klarer ikke å håndtere dette. Automasjonen må løses i TP.

2 Likes

Skjønner, da skal jeg teste ut det :+1:

Fikk det til, med hjelp av tråden din og annen tråd hvor omtrent samme var tema! Takk for hjelp! :slightly_smiling_face:

1 Like

Så bra! Legg gjerne ut kode, dette kan hjelpe noen som har samme problemstilling senere :slight_smile:

Ble med litt variabler for å styre dette, etter inspirasjon fra Espen, her er koden. Den funker i hvertfall enn så lenge :blush:

{
 "Id": "KdIFFSaYmwpKx85",
 "ClassId": "KdIFFSaYmwpKx85",
 "Author": "",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2023-03-04T19:16:45.184768993+01:00",
 "UpdatedAt": "2023-03-04T20:30:54.557309914+01:00",
 "Name": "Oppvask/VVB",
 "Group": "meter_elec",
 "Description": "Skru av VVB når oppvaskmaskin går, og på igjen etterpå.",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "1",
   "Type": "trigger",
   "Label": "Effekt over 200w",
   "SuccessTransition": "2",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:meter_elec/ad:1_1",
   "Service": "meter_elec",
   "ServiceInterface": "evt.meter_ext.report",
   "Config": {
    "ConnectorID": "",
    "InputVariableType": "",
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "PropFilterName": "",
    "PropFilterValue": "",
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": null,
     "ValueType": "float_map"
    },
    "ValueJPath": "",
    "ValueJPathResultType": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": null
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 545,
    "y": 128
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "2",
   "Type": "transform",
   "Label": "Hente aktuell effekt",
   "SuccessTransition": "3",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": "",
    "IsLVariableGlobal": false,
    "IsRVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableInMemory": true,
    "LVariableName": "",
    "RValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": "int"
    },
    "RVariableName": "",
    "Rtype": "var",
    "TargetVariableName": "",
    "TargetVariableType": "",
    "Template": "",
    "TransformType": "jpath",
    "ValueMapping": [],
    "XPathMapping": [
     {
      "IsTargetVariableGlobal": false,
      "IsTargetVariableInMemory": true,
      "Path": "$.val.p_import",
      "TargetVariableName": "Effektmåling apex",
      "TargetVariableType": "float",
      "UpdateInputVariable": false
     }
    ]
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 532,
    "y": 291
   },
   "TypeAlias": "Transform"
  },
  {
   "Id": "3",
   "Type": "if",
   "Label": "> 200 and started false",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "and",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "Effektmåling apex",
      "Operand": "gt",
      "RightVariable": {
       "Value": 200,
       "ValueType": "float"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "Started",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": false,
       "ValueType": "bool"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "7",
    "TrueTransition": "5"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 515,
    "y": 473
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "4",
   "Type": "action",
   "Label": "Skru av vvb",
   "SuccessTransition": "6",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:2_1",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": false,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 275,
    "y": 782
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "5",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "Set started true",
   "SuccessTransition": "4",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": true,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableInMemory": true,
    "Name": "Started",
    "UpdateGlobal": false,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 270,
    "y": 629
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  },
  {
   "Id": "6",
   "Type": "action",
   "Label": "Publish timeline",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:app/rn:time_owl/ad:1",
   "Service": "time_owl",
   "ServiceInterface": "cmd.timeline.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "message_en": "Oppvaskmaskin har startet",
      "message_no": "-",
      "sender": "flow"
     },
     "ValueType": "str_map"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "timeline_action",
    "x": 273,
    "y": 932
   },
   "TypeAlias": "Timeline"
  },
  {
   "Id": "7",
   "Type": "if",
   "Label": "< 5 and started true",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "Effektmåling apex",
      "Operand": "lt",
      "RightVariable": {
       "Value": 5,
       "ValueType": "float"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "Started",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": true,
       "ValueType": "bool"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "",
    "TrueTransition": "8"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 611,
    "y": 631
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "8",
   "Type": "wait",
   "Label": "vent 30 sekunder",
   "SuccessTransition": "11",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": 3000,
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 607,
    "y": 805
   },
   "TypeAlias": "Delay"
  },
  {
   "Id": "9",
   "Type": "action",
   "Label": "Publish timeline",
   "SuccessTransition": "10",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:app/rn:time_owl/ad:1",
   "Service": "time_owl",
   "ServiceInterface": "cmd.timeline.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "message_en": "Oppvaskmaskin ferdig",
      "message_no": "-",
      "sender": "flow"
     },
     "ValueType": "str_map"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "timeline_action",
    "x": 609,
    "y": 1102
   },
   "TypeAlias": "Timeline"
  },
  {
   "Id": "10",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "Set started fals",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": false,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableInMemory": true,
    "Name": "Started",
    "UpdateGlobal": false,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 611,
    "y": 1249
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  },
  {
   "Id": "11",
   "Type": "action",
   "Label": "Skru på vvb",
   "SuccessTransition": "9",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:2_1",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": true,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 616,
    "y": 959
   },
   "TypeAlias": "Action"
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "parallel"
}
1 Like

Har ett tips til flowen, sett “started=true” variabelen etter kommandoen (action). Hvis du vil være sikker på at kommandoen er utført så sett inn en “wait for event” og legg inn “evt.binary.report” fra Eva Apex pluggen i denne, og en “if node” etter som legges mot “started = true” noden. Og sende en kommando er en ting, men å få bekreftet at den er utført, det er litt viktig. Ville og sendt en push hvis det blir false på “wait for event” noden. Kan gjøre det samme på “<5 siden”.

{
 "Id": "ZoRblQW1y9299GJ",
 "ClassId": "KdIFFSaYmwpKx85",
 "Author": "",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2023-03-04T21:10:32.075147964+01:00",
 "UpdatedAt": "2023-03-04T21:10:32.075147964+01:00",
 "Name": "Oppvask/VVB",
 "Group": "meter_elec",
 "Description": "Skru av VVB når oppvaskmaskin går, og på igjen etterpå.",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "1",
   "Type": "trigger",
   "Label": "Effekt over 200w",
   "SuccessTransition": "2",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:meter_elec/ad:1_1",
   "Service": "meter_elec",
   "ServiceInterface": "evt.meter_ext.report",
   "Config": {
    "ConnectorID": "",
    "InputVariableType": "",
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "PropFilterName": "",
    "PropFilterValue": "",
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": null,
     "ValueType": "float_map"
    },
    "ValueJPath": "",
    "ValueJPathResultType": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": null
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 545,
    "y": 128
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "2",
   "Type": "transform",
   "Label": "Hente aktuell effekt",
   "SuccessTransition": "3",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": "",
    "IsLVariableGlobal": false,
    "IsRVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableInMemory": true,
    "LVariableName": "",
    "RValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": "int"
    },
    "RVariableName": "",
    "Rtype": "var",
    "TargetVariableName": "",
    "TargetVariableType": "",
    "Template": "",
    "TransformType": "jpath",
    "ValueMapping": [],
    "XPathMapping": [
     {
      "IsTargetVariableGlobal": false,
      "IsTargetVariableInMemory": true,
      "Path": "$.val.p_import",
      "TargetVariableName": "Effektmåling apex",
      "TargetVariableType": "float",
      "UpdateInputVariable": false
     }
    ]
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 532,
    "y": 291
   },
   "TypeAlias": "Transform"
  },
  {
   "Id": "3",
   "Type": "if",
   "Label": "> 200 and started false",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "and",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "Effektmåling apex",
      "Operand": "gt",
      "RightVariable": {
       "Value": 200,
       "ValueType": "float"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "Started",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": false,
       "ValueType": "bool"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "7",
    "TrueTransition": "4"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 515,
    "y": 473
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "4",
   "Type": "action",
   "Label": "Skru av vvb",
   "SuccessTransition": "12",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:2_1",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": false,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 266,
    "y": 650
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "5",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "Set started true",
   "SuccessTransition": "6",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": true,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableInMemory": true,
    "Name": "Started",
    "UpdateGlobal": false,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 276,
    "y": 1099
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  },
  {
   "Id": "6",
   "Type": "action",
   "Label": "Timeline=Oppvaskmaskin har startet",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:app/rn:time_owl/ad:1",
   "Service": "time_owl",
   "ServiceInterface": "cmd.timeline.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "message_en": "Er startet",
      "message_no": "-",
      "sender": "Oppvaskmaskin"
     },
     "ValueType": "str_map"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "timeline_action",
    "x": 282,
    "y": 1260
   },
   "TypeAlias": "Timeline"
  },
  {
   "Id": "7",
   "Type": "if",
   "Label": "< 5 and started true",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "Effektmåling apex",
      "Operand": "lt",
      "RightVariable": {
       "Value": 5,
       "ValueType": "float"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "Started",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": true,
       "ValueType": "bool"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "",
    "TrueTransition": "8"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 611,
    "y": 631
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "8",
   "Type": "wait",
   "Label": "vent 30 sekunder",
   "SuccessTransition": "11",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": 3000,
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 607,
    "y": 805
   },
   "TypeAlias": "Delay"
  },
  {
   "Id": "9",
   "Type": "action",
   "Label": "Timeline=Oppvaskmaskin ferdig",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:app/rn:time_owl/ad:1",
   "Service": "time_owl",
   "ServiceInterface": "cmd.timeline.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "message_en": "ferdig",
      "message_no": "-",
      "sender": "Oppvaskmaskin"
     },
     "ValueType": "str_map"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "timeline_action",
    "x": 599,
    "y": 1593
   },
   "TypeAlias": "Timeline"
  },
  {
   "Id": "10",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "Set started fals",
   "SuccessTransition": "9",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": false,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableInMemory": true,
    "Name": "Started",
    "UpdateGlobal": false,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 603,
    "y": 1427
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  },
  {
   "Id": "11",
   "Type": "action",
   "Label": "Skru på vvb",
   "SuccessTransition": "15",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:2_1",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": true,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 616,
    "y": 959
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "12",
   "Type": "receive",
   "Label": "Tilbakemelding fra rele",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:2_1",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "evt.binary.report",
   "SuccessTransition": "13",
   "ErrorTransition": "",
   "Config": {
    "Timeout": 120,
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "ValueFilter": {
     "Value": "",
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsValueFilterEnabled": false
   },
   "Ui": {
    "x": 267,
    "y": 810,
    "nodeType": ""
   },
   "TypeAlias": "Wait event"
  },
  {
   "Id": "13",
   "Type": "if",
   "Label": "Tilbakemelding=Av",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "SuccessTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Config": {
    "TrueTransition": "5",
    "FalseTransition": "",
    "Expression": [
     {
      "Operand": "eq",
      "LeftVariableName": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "RightVariable": {
       "Value": false,
       "ValueType": "bool"
      },
      "BooleanOperator": ""
     }
    ]
   },
   "Ui": {
    "x": 274,
    "y": 956,
    "nodeType": ""
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "14",
   "Type": "if",
   "Label": "Tilbakemelding=paa",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "SuccessTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Config": {
    "TrueTransition": "10",
    "FalseTransition": "",
    "Expression": [
     {
      "Operand": "eq",
      "LeftVariableName": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "RightVariable": {
       "Value": true,
       "ValueType": "bool"
      },
      "BooleanOperator": ""
     }
    ]
   },
   "Ui": {
    "x": 610,
    "y": 1263,
    "nodeType": ""
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "15",
   "Type": "receive",
   "Label": "Tilbakemelding fra rele",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:2_1",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "evt.binary.report",
   "SuccessTransition": "14",
   "ErrorTransition": "",
   "Config": {
    "Timeout": 120,
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "ValueFilter": {
     "Value": "",
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsValueFilterEnabled": false
   },
   "Ui": {
    "x": 608,
    "y": 1102,
    "nodeType": ""
   },
   "TypeAlias": "Wait event"
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "parallel"
}
1 Like

Tusen takk for det, veldig fornuftig å faktisk sjekke at kommandoen er utført!

Et nybegynner-spørsmål fra meg; i denne flowen la jeg inn en delay, men egentlig er jo ønsket at denne skal avbrytes om effekten øker igjen. Vil det fungere her, eller må innstillinger på flowen endres til: keep new instance and abort already running instances ?

“Keep last instance” vil avbryte timer i flow ved ny “trigger” ja. Ved alle timer flower, så er det hensiktsmessig og bruke andre kriterier enn “parallell” for ellers vil timeren kjøre hele tiden, gang på gang ved gitt nivå i foregående “node”. Flowen du har benyttet ser ut som en oppvaskmaskin flow fra @espen. Du er avhengig av en ny variabel som settet fra aktuell effekt på kw-måleren, denne kan det være hensiktsmessig og lage i en ny flow som har en global variabel som blir satt. Denne kan da benyttes i andre flower, slik som denne vi jobber med nå.

1 Like

Ja, sterkt inspirert av @espen :+1:

Hva tenker du med den globale variabelen med Kw-målingen? Hva skal den brukes til i denne sammenhengen?

Hvis effektmålingen øker på Apex plugg, så kan du benytte “Keep new instance”, timere vil da stoppe og starte på nytt. Jeg misforstod nok problemstillingen, tenkte du ønsket å benytte effektmåling fra HAN-sensor i denne flowen som ett kriterie.

Skjønner, nei har ikke behov for det, så flowen fungerer godt nå :+1::blush: takk for hjelp!