Automasjoner forsvinner i fra app/thingsplex

Oppleves det av andre at alle automasjoner plutselig er borte? Det har skjedd meg et par ganger nå, jeg har backup, men det er jo fryktelig ugreit… dukker de opp igjen? Er det noe som skjer ifbm. Oppdateringer eller noe?

Strøm av og på løste det… litt rart

Det kan nok mest høres ut som tpflow programvaren crashet, men ved en reboot så vil den starte opp igjen. Legg merke til neste gang det skjer, om det kan relateres til noen operasjoner som blir utført eller lignende.

Det skjer av og til når jeg er inne å fikler i thingsplex… skjedde igjen nå. Tok strøm satte på igjen, og alle automasjoner fungerer, inkludert den jeg «fikla med»
Mer konkret: det skjer nå når jeg forsøker å legge inn en push notification rett i fra rød prikk på action node i en flow, tanken var å få et push varsel om det ikke funket som det skulle…