Aqara Temp humidity sensor

Ser dette har vært tema tidligere og at det har løst seg. Men får ikke lagt til denne sensoren. Har 3 stk ingen av dem vil legges til i FH. Har prøvd å legge til i Thingsplex. Her ser jeg at den finner enheten men det duker ikke opp navn eller annet. (Står Node_Added) når jeg åpner Zigbee.
Hva må til for å få disse lagt til?

Ser at den ligger i listen over godkjente enheter.
Har også byttet batteri uten at det hjalp noe i hele tatt.
Model:WSDCGQ11LM

Lukk appen på telefonen helt. Når du får “node added” i TP, så ikke gjør noe mer på enheten, la prosessen gå til “Add node done” og lukk inkluderingsprosessen. Åpne appen og gi den nye enheten ett navn og plassering. Når du nå tar refresh over enheter på Zigbee i TP, så har den fått ett template.

PS. La til en ny en for en uke siden, og eksluderte/inkluderte en, etter batteriskift for noen dager siden (etter siste Zigbee oppdatering.

1 Like