Avstille SDCO røykvarsler

Hvordan kan utløst alarm avstilles dersom nett ligger nede og man ikke kan bruke hub?
Fins det en norsk bruksanvisning som er egnet for å levere ut til kunder på dette?