Bedre grafisk fremstilling av strømtrekk?

Jeg har enda mye uutforsket med Futurehome. Så jeg fortsetter å spørre :slight_smile:

Under vises grafen for det mine 2 fibaroplugger målte i går. Men et søylediagram med timesoppløsning sier meg tilnærmet ingenting.

Disse data er basert på mine to plugger:

Jeg har da 3 spørsmål:

Hvordan kan jeg få linjedigram med oppløsning på minutter eller sekunder? Dette vil fortelle meg når hvert apparat bruker gitt effekt i sin syklus (Hvor mye bruker f.eks tørketrommelen maksimalt og minimalt i løpet av en syklus, og når er dette?)

Hvordan kan jeg få angitt forskjellig farge på hver plugg, til tross for at begge er angitt som apparater? Jeg vil kunne se hvor stor del av søylen som er TV og tørketrommel, ikke bare en grønn søyle.

Kan måledata evt eksporteres fra huben for å analyseres i f.eks Excel?

1 Like

Aktivere Thingsplex UI og Event Collector i Playground og logge på med PC så kan du få ut grafer som du kan tilpassa som du vil :slight_smile:

Tusen takk🙂 Thingsplex er tydeligvis svaret på det meste når det gjelder Futurhome. Så da har jeg en jobb foran meg med å finne ut hva dette er og etterhvert prøve å lære meg språket🙂

1 Like

Kan også legge til at om man trykker og holder inne på søylene så får man verdien av søylen, og kan flytte på fingen (imens en fortsatt holder inne) for å flytte til søylene ved siden.

Man kan konfigurere å sende data til influxDB eksternt hvor en selv kan velge hvordan du vil hente ut rapporter. CSV er også på listen