Berørings følsomhet i app

Hei, på min iphone og ipad hvor begge bruker standard følsomhet for touch.

Det skal utrolig liten berøring på skjermen for at temperatur- eller belysningsinnstillinger plutselig hopper til en uønsket verdi. Eksempelvis ved scrolling på skjermen så har temp i det ene rommet plutselig blitt ulnsket påvirket til fra 22grader til 38grader.

Denne appen er altfor berøringsfølsom i forhold andre apper, eksempelvis Hue og Mill.

Kan berøringsjusteringene endres slik at man må trykke mer bevisst på skjermen slik at man unngår uønskede endringer pga altfor responsitivt berøring?

På forhånd takk

11 Likes

Støtter denne, opplever akkurat det samme på iPhone. Man må være veldig nøye med hvor man holder fingeren når man skal scrolle, ellers endrer man fort på ting man ikke skulle endre på.

Helt enig. Lurer på hvor mange ganger jeg har kommet borti noe. Senest i natt hvor fruen ble fly forbanna fordi jeg satt full belysning på soverommet fordi jeg kom borti feil…

Einig, dei burde også bygga inn haptic feedback på brytarane for å gi indikasjon på registrert trykk

Her må det komme en forbedring, alt for ofte oppdager vi at f.eks. en varmekabel har stått en del timer på mange-og-tredve grader - ikke akkurat strømsparing…

Same problem her i huset.

Akkurat det samme i Android - bør forbedres.

1 Like

Støttes! Haptic er en god løsning.

1 Like

Same problem med Android. Må bruke Google Home istedet. Hadde vært fint hvis problemet blir ordnet på FH-appen slik at vi kan bruke den.

1 Like

Har hatt samme problemet (med fruen) mange ganger før ::smiley:

Enig. Dette et en stor svakhet ved appen😡

Støttes! Vanskelig å navigere i appen uten å endre på innstillinger utilsiktet.

Heilt enig, noe av det mest frustrende ved app’en.
Burde ikke være mulig å endre slider instillingrr ved scrolling.

Absolutt enig, det er nesten ikke mulig å unngå uten en er veldig oppmerksom på problemet og bruker ytterkanten av skjermen som er et veldig lite området i appen.

Hei alle samme!
Tusen takk for tilbakemeldingene.
Denne ulempen jobbes det med. Vi er i prosess hvor vi undersøker forskjellige potensielle løsninger.
Fortsett å meld ifra om det er noe dere føler må gjøres noe med. Dette gir tyngde i min argumentasjon for prioritering internt!

4 Likes

Hei, det som er det største problemet i forhold til berøringsfølsomhet og utilsiktet endringer, er at hele linjen for temperatur (og i belysningsdelen) er berøringsfølsomheten er på hele linjen. Dermed kan man lett komme borti linjen ved eksempelvis skrolling på skjerm og temp (eller belysning) endres.

Foreslår at det er bare +/- og stolpen på linjen som man kan endre verdier. Stolpen bør være trykkfølsom slik at man må trykke på den noen titalls-millisekund før man kan slide den at og frem på linjen. I tillegg bør fontstørrelse på tallet være større slik at man ser det lettere verdien. Dagens fontstørrelse er altfor liten.

Teksten og stolpen bør kanskje endre farge til sort når den ikke er aktiv (varme oppnådd) og orange når varmen ikke er oppnådd og effekten står på.

Har lagt ved et forslag til utforming:

2 Likes

Støttes, aldri opplevd makan!!