Bevegelse aktiverer ikke lys

Flott at det ordnet seg :slight_smile: