Bevegelsessensor tidsstyring

Er det på plass en mulighet for å endre på disse automatisk genererte tidene som kommer når enn legger til bevegelsessensor? Via app på et hemmelig sted eller via Thingsplex ?

1 Like

Hei!
Dette er dessverre ikke mulig å endre via appen lenger, men det er mulig via Thingsplex. Jeg trykket meg litt rundt for å undersøke. Det letteste er nok å ha message stream i TP oppe samtidig som du sitter med appen. Deretter deaktiverer du den triggeren i appen som du ønsker å justere og 2-3 sekunder etterpå pauser du message stream. Så må du åpne meldingen som heter “app - vinculum - cmd.pd7.request”, ved å trykke på cmd.pd7.request.


Når du får opp MQTT meldingen scroller du til “timeout”:
image
Timeout er standard på 5 min (300000), om du vil ha 10 min = 600000, 15 min = 900000.
Trykk Resend og sjekk appen igjen :smiley:

1 Like