Bruk av Easee

Jeg prøver å ta i bruk FH til å styre Easee laderen, og sliter litt. Første forsøk med en flow feilet (started ikke). Jeg trodde jeg var logget in, men appen viste “disconnected”, så jeg logget ut og inn igjen, men måtte bruke telefonnummer istedenfor email. Nå viser det som “connected.”

Men, “advanced setup” in playground options er tom - kun save og cancel. Er det normalt?

Og hvilken settings bruker andre på easeeladeren? Jeg vil styre den mest fra FH ellers manuel bruk av Easee appen - burde jeg stille access i Easee appen som privat ellers public (jeg ønsker ikke bruk av easee fob)? Schedule har jeg som off.

Og ellers noen anbelfalinger ellers potensial fallgruver?

På forhand takk!

Mike