Danalock v3

Sliter litt med en Danalock V3 Z-wave som ikke vil låses ved modusskifte/rutine eller via app. Den kan åpnes helt fint - men når jeg åpner den/rutine åpner den, så viser status fortsatt lukket, og trykker jeg på den, skjer det ikke noe. Trykker jeg åpne derimot, så prøver den å gå 0,5cm videre i åpne retning.

Status i Danalock app viser korrekt posisjon og kan styres begge veier.

Låser eller åpner jeg manuelt forblir status i FH uendret.

Har prøvd å sjekke parametre for å se om det er noe status update eller lignende som kan endres, men dengang ei.

Forsøkt å synkronisere på nytt også. Legger ved skjermdump info på lås

Hei! Oppdaterer status seg om du lukker appen og åpner igjen? Eventuelt polling? Tror dette er relatert til en feil vi har finnet som vil bli utbedret i neste versjon av appen :slight_smile:

1 Like

Jeg har samme feil, og ja den oppdaterer seg om du laster appen på nytt eller poller

Den oppdaterer seg ved clear/poll -MEN status blir at den hverken er åpen eller låst, slik jeg forstår ikonene (begge låsikon gjennomsiktig)