Får ikke inkludert Danalock V3

Har kjøpt en brukt Danalock v3. Har kjørt fabrikkreset flere ganger og prøvd å inkludere den via z-wave uten hell. Har den helt inntil huben når jeg prøver inkludering, men den finner den ikke. Har også prøvd å ekskludere den uten at jeg får noen respons.

Danalock appen finner den heller ikke, står bare «loading devices». Hvis jeg derimot går inn i BT menyen på telefonen, så kan jeg se den der, men får ikke koblet til.

Tar gjerne imot tips til hva jeg kan prøve for å få den inn😊

Ingen direkte løsning, men spørsmål så vi kan finne ut om det er noe feil eller ikke:

Kan du bekrefte at boksen/låsen merket for Z-wave støtte?
I klartekst: typebetegnelsen skal slutte på BTZE og ikke bare BT.
(Den tredje BT-versjonen heter BTZB for Zigbee.)

Ja, det er en BTZE. Står både på eska og inni batteridekslet

Har du forsøkt å få plassert hubben 5-10cm unna låsen. Det var eneste måten jeg fikk lagt det til i FH.

Mens I homey var det ikke noe problem å legge den til selv med homey 4-5 meter unna.

Jeg har den liggende oppå hubben :sweat_smile:

Har nå fått den inn via BT I danalock appen (support måtte inn å fjerne gammel bruker, da jeg kjøpte denne brukt).
Får den fortsatt ikke inn i FH, har du noe tips her @espen ?

har du forsøkt å resette på selve låsen også?
CleanShot 2022-01-10 at 12.33.39

Jepp. Det er noen ganger den finner enheten nå og starter konfigurering. Da går det hele evigheten uten at noe skjer

Beste her er nok å ta kontakt med support, så kan de følge med på logger o.l imens enheten inkluderes for å se hva som eventuelt feiler. Vi klarer ikke reprodusere feilen du opplever dessverre.