Defa Cloud Charge eventer

Ser i loggen at Defa laderen rapporter flere eventer/verdier enn det jeg kan bruke i Thingsplex. Det jeg ser etter er å benytte event for evt.cable_lock.report, slik at jeg kan sjekke at når kabel er koblet i bilen, og evt.state.report rapporterer noe annet enn at den lader, så vil jeg starte lading. Prøvde sette manuelt med service for cable_lock, men fungerte ikke helt.

I større perspektiv vil jeg sjekke belastning fra Tibber Pulse, og om kw er over en verdi vil jeg stoppe lading. Når den er under en verdi, vil jeg starte igjen. (Har ikke HomeClu montert/konfigurert).

En enkel lastbalansering via flyt. Alternativet er om det finnes kommandoer til Defa som kan skru ned hvor mye den lader, slik at jeg kan justere den ned i takt med at andre ting i huset skrus på.

Kan man også ha flere triggere i en flyt, og sjekke begge verdier i en if/else?

If PulseKW > 10000 AND Defa koplet til AND Defa IsCharging Then…

Hei!
Du kan lage en flow med trigger på evt topics som lagrer verdien i global variable, som igjen kan brukes i andre flows.
Om jeg ikke husker helt feil så er evt.cable_lock.report låsingen av kabel i laderen (slik at ikke uvedkommede kan stjele ladekabelen når du f.eks er på jobb)

Eventen er at kabel sitter fast ja… og så ut som jeg kunne bruke denne for å sjekke at lader er plugget i bilen :slight_smile: Så mønster er en flow som henter verdi og lagrer globalt… og så ha andre flows som benytter dette… skjønner. Tar alltid tid å skjønne nye flyt-systemer og hvordan orkestrere korrekt. Dette hjelper veldig.

2 Likes

Ser ut som det kan fungere. Jeg klarer lese ut cable_lock, men flyten min som leser ut status klarer ikke lagre den i en variabel (evt.state.report).

Jeg ser “Last value” som sier f.eks “ready_to_charge”, men den verdien klarer jeg ikke lagre som variabel. Prøvd som string og object, men forblir blank. Om jeg stopper lading så den blir “finished”, så ser jeg den oppdatere seg i trigger, men blir ikke skrevet til variabel.

I loggen opptrer den slik, så skjønner ikke helt hvorfor jeg ikke får satt string til global variable,
“serv”: “defa”,
“type”: “evt.state.report”,
“val_t”: “string”,
“val”: “ready_to_charge”,

Noen hint?

kunne du lagt ved json for flowen (source code), samt et skjermbilde av flow, så er det litt lettere å undersøke :slight_smile:

Denne fungerer

{
 "Id": "ab53980c-ffec-4daa-939a-a893a07fbec0",
 "ClassId": "ab53980c-ffec-4daa-939a-a893a07fbec0",
 "Author": "xyz",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2023-08-14T18:39:00.852697Z",
 "UpdatedAt": "2023-08-14T22:33:53.882940639+02:00",
 "Name": "Les DEFA kabel",
 "Group": "sensor_wattage",
 "Description": "",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "29",
   "Type": "trigger",
   "Label": "DEFA kabel koblet til",
   "SuccessTransition": "30",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:defa/ad:1/sv:chargepoint/ad:00.xx.xx.xxxx",
   "Service": "defa",
   "ServiceInterface": "evt.cable_lock.report",
   "Config": {
    "InputVariableType": null,
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "PropFilterName": "unit",
    "PropFilterValue": "W",
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": "",
     "ValueType": ""
    },
    "ValueJPath": null,
    "ValueJPathResultType": null,
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "papp": {
     "customValues": null,
     "nodeId": "22",
     "nodeName": "wattage",
     "nodeType": "wattage"
    },
    "x": 246,
    "y": 169
   },
   "TypeAlias": "Trigger",
   "LastValue": false
  },
  {
   "Id": "30",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "DefaCableLock",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": ""
    },
    "IsVariableInMemory": true,
    "Name": "DefaCableLock",
    "UpdateGlobal": true,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 311,
    "y": 385
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "keep_first"
}

Denne fungerer ikke

{
 "Id": "8a4c8291-b42b-4195-b195-5e5c3a3110f9",
 "ClassId": "8a4c8291-b42b-4195-b195-5e5c3a3110f9",
 "Author": "xyz",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2023-08-14T19:29:25.207773Z",
 "UpdatedAt": "2023-08-14T23:28:29.9013137+02:00",
 "Name": "Defa Status",
 "Group": "sensor_wattage",
 "Description": "",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "83",
   "Type": "trigger",
   "Label": "Defa status",
   "SuccessTransition": "84",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:defa/ad:1/sv:chargepoint/ad:00.xx.xx.xxxx",
   "Service": "defa",
   "ServiceInterface": "evt.state.report",
   "Config": {
    "InputVariableType": null,
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "PropFilterName": "unit",
    "PropFilterValue": "W",
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": ""
    },
    "ValueJPath": null,
    "ValueJPathResultType": null,
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "papp": {
     "customValues": null,
     "nodeId": "22",
     "nodeName": "wattage",
     "nodeType": "wattage"
    },
    "x": 259,
    "y": 156
   },
   "TypeAlias": "Trigger",
   "LastValue": "disconnected"
  },
  {
   "Id": "84",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "DefaStatus",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": ""
    },
    "IsVariableInMemory": true,
    "Name": "DefaStatusString",
    "UpdateGlobal": false,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 270,
    "y": 385
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "parallel"
}

Variabler

Ellers er det også feil at den ikke logger “charging” mens bilen lader, men ready_to_charge. Men lever med det.