Easee bil lader rapporter totalt feil effektbruk

Min bil lader er satt til ikke aktiv, alså slått av. Den er ikke tilkoblet noen bil.
Har ingen bil å koble den til ennå.
Så i dag tidlig at FH app rapporterte effekt bruk på 118w.
Easee app viser ingen effekt bruk.
Når jeg ser på FH app i dag ettermiddag ser jeg at app viser et forbruk på 18Kwt kl 10.
Etter dette viser den 0.
Så mitt totale forbruk i dag blir helt feil.

Vet ikke om dette er FH feil eller Easee feil.
Hva kan ha skjedd her? @Anders

Samme problem her. Viser 389 W i forbruk.

Hei.
Jeg har ikke sett dette tidligere. Jeg melder det videre til de som sitter med integrasjonen her, slik at vi får undersøkt det.

Hei igjen!
Etter litt undersøkelser fant vi ut at Easee hadde noen problemer med skytjenesten og APIet sitt på denne tiden. Dette gjorde at tidligere lading hadde hopet seg opp og ble plassert denne timen hvor det ble rapportert inn til oss. Dette stemmer også med tidene hvor feilen ble fikset hos Easee.

1 Like